Logo Gmina Bełchatów

Gospodarka komunalna

TELEFON ALARMOWY:
ZGŁASZANIE AWARII I ZAGROŻEŃ

TELEFONY ALARMOWE
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów: 669-200-082
Gmina Bełchatów: 500-241-717
 
GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY BEŁCHATÓW:
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej, tzn. całokształt spraw o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie utrzymania:
1) infrastruktury wodociągowej i sanitarnej gminy;
2) lokalnego transportu zbiorowego;
3) utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
4) dowozu dzieci do szkół;
5) utrzymania czystości i porządku w gminie;
6) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewienia;
7) administrowania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
8) utrzymania technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;
9) utrzymania obiektów kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

realizowane są przez Referat Skarbu i Ochrony Środowiska.
 
Awarie
oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
należy zgłaszać:
pod nr 44 632 52 83 wew. 34.

Formularze druków do pobrania:

1) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej:

·  wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie się do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

· uchwała Nr XXVII/216/2005 Rady Gminy Bełchatów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2) Zajęcie pasa drogowego:
· wniosek o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego

· wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu

· wniosek o wydanie zgody na lokalizację na: budowę/przebudowę zjazdu z drogi

· uchwała Nr XV/136/2004 Rady Gminy Bełchatów w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
INFORMACJA O TARYFACH ZA WODĘ I ŚCIEKI:

Urząd Gminy w Bełchatowie informuje, iż Rada Gminy Bełchatów Uchwałą Nr XLVII/389/2014 z dnia 17 marca 2014 roku zatwierdziła taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Taryfy określone w niniejszej uchwale będą obowiązywać w okresie od 01 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

Analiza kosztów i przychodów pozwala na utrzymanie wysokości taryf na dotychczasowym poziomie.
 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

 

Lp.

Rodzaj wodomierza

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza

(wodociąg Parzniewicki)

Cena za 1m3 dostarczonej wody

 

Stawka opłaty abonamentowej

2,38

 

3,85

zł/m3

 

zł/m-c

2.

Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm

( wodociąg Parzniewicki)

Cena za 1m3 dostarczonej wody.

 

Stawka opłaty abonamentowej

2,38

 

2,85

zł/m3

 

zł/m-c

3.

Grupa 3. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza

(Ławy,Huta, Wod – Kan)

Cena za 1m3 dostarczonej wody

 

Stawka opłaty abonamentowej

2,81

 

3,85

zł/m3

 

zł/m-c

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 8 %

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

 

Lp.

Rodzaj wodomierza

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1. Odbiorcy odprowadzający ścieki do oczyszczali Zawady i Łękawa

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

4,05

zł/m3

2.

Grupa 2. Odbiorcy odprowadzający ścieki do Spółki Wod - Kan

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

6,18

zł/m3

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 8 %

 
INFORMACJA:
Informujemy, iż obecnie inkasentem odpowiedzialnym za wodę jest Pan Mieczysław Urbankowski:

 

Inkasenci będą prowadzić odczyt wodomierzy i pobierać naliczone opłaty za pobór wody.
W razie pytań prosimy o kontakt z numerem 44 632 59 87 wew. 42

Zgłaszanie stanu wodomierza 44 632 52 83 wew. 54

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Bełchatów

ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
tel.(44) 632-52-11
fax. (44) 632-68-54
e-mail: sekretariat@ugbelchatow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.