Logo Gmina Bełchatów

Kapitał ludzki

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA WOLNE MIEJSCE DLA DZIECI - PROJEKT "BLISKO DO PRZEDSZKOLA, BLIŻEJ DO EUROPY":

Gmina Bełchatów 


ogłasza uzupełniający nabór na  1 wolne miejsce od dnia 1 września 2014 r. dla dzieci
3 i 4 letnich
zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Bełchatów, 
które nie uczestniczyły dotychczas w edukacji przedszkolnej 

do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach/oddział w Kurnosie Drugim
w ramach projektu
„Blisko do przedszkola, bliżej do Europy”
1.08.2013 – 31.07.2015

Udział w projekcie jest bezpłatny! (z wyłączeniem tzw. „wsadu do kotła”)

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie 26-29.08.2014 r. w oddziale w Kurnosie Drugim, Kurnos 16, 97-400 Bełchatów tel. (44) 6328641 e-mail : gpdomiechowice@o2.pl.
Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe można pobrać w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach/oddział w Kurnosie Drugim lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Bełchatów www.ugbelchatow.pl.
Projekt oferuje zajęcia realizujące podstawę programową edukacji przedszkolnej, zajęcia dodatkowe: z języka angielskiego i rytmiki oraz zajęcia specjalistyczne: terapia psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia logopedyczne i z gimnastyki korekcyjnej oraz wycieczki.
Bliższe informacje można uzyskać w oddziale w Kurnosie Drugim lub Biurze Projektu.

Deklaracja 
Karta zgłoszenia 
Oświadczenie o danych osobowych 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
Oświadczenie o wielodzietności 
Regulamin 

  NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA WOLNE MIEJSCE DLA DZIECI - PROJEKT "BLISKO DO PRZEDSZKOLA, BLIŻEJ DO EUROPY":


Gmina Bełchatów
ogłasza uzupełniający nabór na 1 wolne miejsce dla dzieci
urodzonych w okresie 3.03.2009 r. – 31.12.2010 r.
zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Bełchatów,
które nie uczestniczyły dotychczas w edukacji przedszkolnej

do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach/oddział w Kurnosie Drugim
w ramach projektu
„Blisko do przedszkola, bliżej do Europy”
1.08.2013 – 31.07.2015

 

Ogłoszenie 
Regulamin 
Karta zgłoszenia 

 

SPRAWOZDANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO "CHCĘ TO WIEDZIEĆ":

Sprawozdanie podsumowujące realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Bełchatów - „Chcę to wiedzieć”   

UCZNIOWIE I UCZENNICE NA ZAJĘCIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO "CHCĘ TO WIEDZIEĆ":

Uczniowie i uczennice na zajęciach realizowanych w ramach Projektu  systemowego p.n: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Bełchatów - „Chcę to wiedzieć"

  
  
  
  
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
GMINA BEŁCHATÓW ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY BEŁCHATÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Bełchatów - „Chcę to wiedzieć"

Realizowane zajęcia w ramach projektu:
- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 
- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 
- Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, 
- Zajęcia rozwijające zainteresowania u uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, 
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej.

W BEZPŁATNYCH zajęciach udział wziąć mogą uczniowie klas I-III z wszystkich Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów ze stwierdzonymi:
1) trudnościami w zakresie czytania, pisania, zagrożonych ryzykiem dysleksji;
2) z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
3) zaburzeniami rozwoju mowy;
4) ze stwierdzonymi wadami postawy;
5) z uzdolnieniami matematyczno przyrodniczymi.

Zajęcia będą realizowane w terminie od IX 2012 do VI 2013, średnio raz w tygodniu. 

Więcej informacji można uzyskać w Szkołach Podstawowych oraz na stronie internetowej Gminy Bełchatów www.ugbelchatow.pl

 

WYŻSZA JAKOŚĆ W GMINNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

W dniu 5 kwietnia br. zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Bełchatów - „Chcę to wiedzieć” " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Umowa nr: UDA-POKL.09.01.02-10-077/11-00 zawarta pomiędzy:
Województwem Łódzkim, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź zwanym „Instytucją Pośredniczącą”
a
Gminą Bełchatów, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów.

Całkowita wartość projektu – 178 040,70 zł. 
W tym:
1) płatność ze środków europejskich - kwota 151 334,59 zł.;
2) dotacja celowa z budżetu krajowego - kwota 26 706,11 zł.
Projekt w całości jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez Gminę Bełchatów. 
Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 01.06.2012 r. do 31.08.2013 r.
W ramach projektu wszystkie szkoły zostaną wyposażone w materiały dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów i uczennic. Projekt ma zapewnić realizację szkolnych programów indywidualizacji zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

  INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III  szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Bełchatów - „Chcę to wiedzieć"
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - 
Załącznik nr 1 (Formularz zgłoszeniowy do projektu) - 
Załącznik nr 2 (Deklaracja uczestnictwa) - 
Załącznik nr 3 (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - 
Załącznik nr 4 (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku) - 
Załącznik nr 5 - 

Załącznik nr 6 (Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej) - 
Załącznik nr 7 (Lista uczestników projektu) - 
Załącznik nr 8 (Lista uczestników projektu w podziale na grupy) 
Załącznik nr 9 (Usprawiedliwienie) - 
Załącznik nr 10 (Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie) - 
Wzór dokumentu - 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Bełchatów

ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
tel.(44) 632-52-11
fax. (44) 632-68-54
e-mail: sekretariat@ugbelchatow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.