Logo Gmina Bełchatów

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY:
ZARZĄDZENIE NR 82/2013
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Bełchatów

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153 zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bełchatów powierza się Sekretarzowi Gminy Bełchatów.
§ 3. Tracą moc:
1. Zarządzenie nr 120/2012 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bełchatów.
2. Zarządzenie nr 152/2012 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bełchatów.
3. Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bełchatów.
4. Zarządzenie nr 57/2013 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bełchatów.
§ 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 r.
 
 
ZMIANA DO REGULAMINU PRACY URZĘDU GMINY:
ZARZĄDZENIE NR 83/2011
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy
Urzędu Gminy Bełchatów
 
ZMIANA DO REGULAMINU PRACY URZĘDU GMINY:
ZARZĄDZENIE NR 45/2011
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy
Urzędu Gminy Bełchatów
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY:
ZARZĄDZENIE NR 20/2011
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Bełchatów
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
§1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
§2. Zmiany regulaminu następują w trybie wymaganym do jego wprowadzenia.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Bełchatów Nr 8/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bełchatów.


ZAŁĄCZNIK NR 1.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY BEŁCHATÓW

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Bełchatów

ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
tel.(44) 632-52-11
fax. (44) 632-68-54
e-mail: sekretariat@ugbelchatow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.