dzisiaj jest: 18 stycznia 2018. imieniny: Piotr, Małgorzata
wersja polska 
Sport
HALOWE ZIMOWE IGRZYSKA SPORTOWO - REKREACYJNE GMINY BEŁCHATÓW 2012:
R E G U L A M I N
Zimowych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych Mieszkańców Gminy Bełchatów - 2012 r.
I. Cel:
-    popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
-    wyłonienie reprezentacji Gminy Bełchatów na Igrzyska Powiatowe.
II. Organizator:
-    Urząd Gminy w Bełchatowie,
-    Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Bełchatowie.
III. Termin i miejsce:
-    3-4 listopada 2012r Szkoła Podstawowa w Domiechowicach,
-    9.30.00 przyjazd ekip,
-    10.00 rozpoczęcie Igrzysk.
IV. Uczestnictwo:
-    w Igrzyskach prawo startu mają mieszkańcy Gminy Bełchatów:
a)    dokument tożsamości – koniecznie ze zdjęciem,
b)    aktualne badania lekarskie,
-    w Igrzyskach uczestniczyć mogą ogniwa LZS, jednostki OSP, szkoły, zakłady pracy,
-    zawodnik oprócz udziału w piłce siatkowej może wystawić jeszcze w jednej wybranej dowolnie dyscyplinie,
-    w konkurencjach indywidualnych można wystawić maksymalnie po dwóch zawodników,
-    poszczególne ekipy wystawiają do Igrzysk tylko po jednej drużynie w siatkówce kobiet i mężczyzn,
-    do punktacji drużynowej wliczane będą wyniki dwóch zawodników z poszczególnych konkurencji indywidualnych,
V. Dyscypliny:
-    piłka siatkowa kobiet i mężczyzn  - drużyny 6 osobowe (do turnieju zgłaszamy po 12 zawodników)
karencja dla zawodników uczestniczących w rozgrywkach związkowych wynosi 1 rok
Harmonogram gier w załączeniu
-    warcaby 64-polowe kobiet i mężczyzn  - z rozstrzygnięciem miejsc,
-    szachy klasyczne kobiet i mężczyzn – z rozstrzygnieciem miejsc,
-    bieg przełajowy kobiet na dystansie 1000m,
-    bieg przełajowy mężczyzn na dystansie 1500m,
-    podnoszenie odważnika 17,5 kg – startują zawodnicy powyżej 18 lat. Zawodnicy startują obowiązkowo w koszulkach z krótkim rękawem,
-    rzut lotką kobiet i mężczyzn – 3 rzuty próbne, w konkursie – 5,
-    tenis stołowy kobiet i mężczyzn.
Uwaga: zawody rozegrane zostaną w dniu 03 listopada (sobota)
-    przeciąganie liny drużyny 3 osobowe mieszane (2 mężczyzn oraz kobieta)
zawodnicy startują w skarpetach
-    wielobój sprawnościowy – obejmuje 3 konkurencje,
a) rzut piłka koszykową do kosza – 3 rzuty próbne – 5 w konkursie
b) rzut piłka lekarską do tyłu – 1 rzut próbny – 2 w konkursie
c) slalom sprawnościowy -1 bieg
VI. Punktacja:
-    piłka siatkowa: I m-ce 16pkt, II-14, III-12,IV-10,V-8,VI-7 VII-6 itp.
-    Bieg przełajowy, rzut lotka, podnoszenie odważnika, wielobój sprawnościowy, przeciąganie liny: I m-ce 9 pkt, II-7,III-5,IV-4,V-3,VI-2,VII-1,
-    Tenis stołowy / obie kategorie liczone będą oddzielnie /, warcaby, szachy – I m-ce pkt 8 II-6,III-5,IV-4,V-3,VI-2,VII-1.
VII. Zasady finansowania:
-    koszty organizacyjne pokrywa organizator,
-    koszty przejazdów pokrywają jednostki delegujące.
VIII. Nagrody:
-    za zajęcie m-c I-III w poszczególnych konkurencjach – medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy,
-    za m-ca I-VI w punktacji generalnej – puchary,
-    wszystkie startujące ekipy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
IX. Postanowienia końcowe:
-    organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub skradzione,
-    osoby przebywajace na sali gimnastycznej musza posiadać obuwie sportowe,
-    za porządek w szatniach oraz sportowe zachowanie się ekip odpowiadają kierownicy reprezentacji,
-    kwestie sporne nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygnie organizator wraz z Sędzią Głównym Igrzysk.


IGRZYSKA SPORTOWO-REKREACYJNE MIESZKAŃCÓW GMINY BEŁCHATÓW – HARMONOGRAM ODBYWANIA POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN

3.11.2012 r. – Szkoła Podstawowa w Domiechowicach
                   9.30   zgłoszenia do tenisa stołowego
                   10.00 – TENIS STOŁOWY KOBIET I MĘŻCZYZN
4.11.2012 r. – Szkoła Podstawowa w Domiechowicach
                   9.30   – PRZYJAZD UCZESTNIKÓW ,ODPRAWA TECHNICZNA
                   10.00 – UROCZYSTE OTWARCIE IGRZYSK
                   10.15 – SZACHY KOBIET I MĘŻCZYZN
                             – WARCABY 64-POLOWE KOBIET I MĘŻCZYZN
                   10.30 – I CZĘŚĆ WIELOBOJU – RZUT PIŁKĄ DO KOSZA
                   10.30 – RZUT LOTKĄ KOBIET
                   10.45 – II CZĘŚĆ WIELOBOJU –RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ DO TYŁU
                   11.15 – RZUT LOTKĄ MĘŻCZYZN
                   11.30 – III CZĘŚĆ WIELOBOJU – SLALOM SPRAWNOŚCIOWY
                   12.00 – BIEG KOBIET  1000 m
                   12.15 – BIEG MĘŻCZYZN 1500 M
                   12.30 – PODNOSZENIE ODWAŻNIKA 17,5 KG
                   13.00 – PRZECIĄGANIE LINY
                   13.30 ZAKONCZENIE IGRZYSK   

R E G U L A M I N
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O MISTRZOSTWO GMINY BEŁCHATÓW 2012 r.

I.  Cel:
-    popularyzacja piłki siatkowej na terenie Gminy Bełchatów.
II. Organizator:
-    Urząd Gminy Bełchatów.
III. Termin i miejsce: 
-    MĘŻCZYŹNI: grupy I,II – 21.10 SP DOBRZELÓW,                                  
-    grupa III – 21.10 SP DOMIECHOWICE,
      FINAŁY – 28.10 SP DOBRZELÓW,
-    KOBIETY – 13 października 2012 r SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZELOWIE
Harmonogram gier w załączeniu do regulaminu.
IV. Zasady rozgrywania turnieju
-    KOBIETY: Postękalice, Zdzieszulice, Niedyszyna, Podwody,Domiechowice, Kurnos
      MĘŻCZYŹNI: grupa I: Kurnos, Postękalice, Domiechowice, Zawadów
                              grupa II: Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne, Dobrzelów, Niedyszyna
                              grupa III: Podwody, Dobiecin, Wólka Łękawska
-    turniej rozgrywany jest dla mieszkańców Gminy Bełchatów,
-    drużyny składają się z 12 zawodników,
-    drużyny przedłożą organizatorowi listy zawodników przed rozpoczęciem turnieju. Listy te nie będą ulegać zmianie podczas turnieju,
-    gry w/g przepisów PZPS,
-    zespoły występują w strojach sportowych, obuwie miękkie,
-    system rozgrywania w grupach każdy z każdym do dwóch wygranych setów,
-    do finału awansują zwycięzcy grup,
-    organizator zapewnia sędziów związkowych,
-    zawodnicy musza posiadać ważne badania lekarskie,
-    wszyscy uczestnicy zawodów winni posiadać dowód tożsamości stwierdzający miejsce zamieszkania i niezwłocznie okazywać go na żądanie organizatora,
-    wyniki mistrzostw zaliczane będą do punktacji Igrzysk Mieszkańców Wsi,
V. Zasady finansowania: 
-    koszta organizacyjne pokrywa organizator,
-    koszty przejazdu jednostki delegujące.
VI. Nagrody:
-    za zajęcie I m-c I-III puchary oraz medale,
-    wszystkie drużyny otrzymują piłki siatkowe oraz dyplomy.
VII. Postanowienia końcowe:
-    drużyny winne być ubezpieczone od następstw NW,
-    organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione,
-    za porządek na terenie szkoły i zachowanie się zawodników odpowiada kapitan drużyny.

H A R M O N O G R A M
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN O MISTRZOSTWO GMINY BEŁCHATÓW - 2012 r
.

K O B I E T Y – SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZELOWIE

13 PAŹDZIERNIKA 2012 R. GODZ. 10.00
DRUŻYNY PRZYJEŻDŻAJĄ NA GODZ. 9.30 - ODPRAWA TECHNICZNA I LOSOWANIE TURNIEJU JEDNODNIOWEGO

MĘŻCZYŹNI

21.10.2012 R. GODZ. 10.00 GR I  - Szkoła Podstawowa w Domiechowicach
system gier:  1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4, 3-2
10.00 – Kurnos – Postękalice
11.00 – Domiechowice – Zawadów
 następne mecze następują po sobie

21.10,. 2012R GODZ. 10.00 GR II – Szkoła Podstawowa w Dobrzelowie
10.00 Zdzieszulice Górne – Zdzieszulice Dolne
11.00 Dobrzelów – Niedyszyna
system gier:          1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4, 3-2
następne mecze następują po sobie

21.10.2012 R. GODZ. 15.00 GR III – Szkoła Podstawowa w Dobrzelowie
15.00 – Podwody – Dobiecin
16.00 – Podwody – Wólka Łękawska
17.00 – Dobiecin  – Wólka Łękawska

28.10 2012 R – FINAŁY / ZWYCIĘZCY GRUP / - Szkoła Podstawowa w Dobrzelowie
10.00 – Kurnos – Dobrzelów
11.00 – Kurnos – Dobiecin
12.00 – Dobrzelów – Dobiecin

PRZYJAZD EKIP 30 MIN PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW