Logo Gmina Bełchatów

News

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY BEŁCHATÓW:

19.03.2018

DOFINANSOWANIE ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA USUWANIU AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BEŁCHATÓW

W związku z kontynuacją realizacji zadania polegającego na usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów, Urząd Gminy Bełchatów ogłasza wstępny nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Bełchatów.

Nabór wniosków będzie trwał do dnia 30 kwietnia 2018 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Bełchatów w Sekretariacie, ul. Kościuszki 13, pok. 21 komplet dokumentacji.

Wzory wniosku oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Bełchatów w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Kościuszki 13, pok. 32/33 oraz ze strony internetowej Urzędu.
Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. 

W celu uniknięcia błędów w oszacowaniu tych wyrobów należy przyjąć, że najczęściej używana w budownictwie płyta falista azbestowo - cementowa (eternit) równa się 1,45 m2 (wymiar 1,24m x 1,13m) lub waży ok. 15 kg. Płyty o większych rozmiarach lub płyty płaskie należy oszacować z zastosowaniem przelicznika wagowego za 1 m2 równy 13 kg. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku stwierdzenia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów, koszty usunięcia i utylizacji nadwyżki ponad ilość zadeklarowaną wyrobów azbestowych w 100% poniesie Wnioskodawca.

Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Bełchatów o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W przypadku gdy wniosek Gminy Bełchatów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW w Łodzi, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie, Gmina Bełchatów może bez podania przyczyn unieważnić bądź skrócić termin niniejszego naboru wniosków.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z demontażem, zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Wnioski mogą składać tylko osoby, które już posiadają zdemontowane wyroby zawierające azbest w chwili składania wniosku.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska , ul. Kościuszki 13, pok. 32/33 w godzinach pracy Urzędu – tel. (44) 632-65-68 wew. 31

Inormacja -

Wniosek -

Regulamin -
 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Bełchatów

ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
tel.(44) 632-52-11
fax. (44) 632-68-54
e-mail: sekretariat@ugbelchatow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.